Finance Forum: Drzava bo (se) lazje pobirala davke; nekaj cukrckov jouw tudi za podjetnike

Finance Forum: Drzava bo (se) lazje pobirala davke; nekaj cukrckov jouw tudi za podjetnike

Opisujemo lanske koruzne poskuse Syngente Slovenija, kjer so iskali korelacijo med aerofotografiranjem ter kolicino ter kakovostjo.

Ta razpis jouw dobrodosel zlasti zato, ker jou stopnja sofinanciranja nalozb visja krot pri drugih razpisih, rok za vloge jou od 23. aprila.

Javne ustanove morajo kupiti vec ekoloskih te kakovostnih zivil, za to paps potrebujejo vec denarja. Read More